Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Jasełka w naszej szkole

W sobotę 17 grudnia 2022 roku w Domu Kultury w Zagórzu uczniowie naszej szkoły zaprezentowali przedstawienie jasełkowe pod tytułem „  1:0 dla Nieba”.

Na scenie ukazana została walka Nieba z Piekłem, dobra ze złem. Aniołowie i diabły rywalizowały ze sobą w walce o ludzkie dusze i umysły. Ci ostatni podjęli starania, by wykraść kołyskę, w której miał po narodzeniu leżeć Boży Syn. Ostatecznie jednak Piekło poniosło klęskę i dobro zwyciężyło  a sfrustrowanego Lucyfera Archanioł zaprosił na rewanż w niebie. Przedstawienie przygotowane zostało przez wybranych uczniów z klas I – VIII oraz chór szkolny.

Po przedstawieniu odbyło się wspólne śpiewanie kolęd , chór szkolny oraz zgromadzenie na sali rodzice i przybyli goście odśpiewali kilka popularnych kolęd.

Nie był to jednak koniec spotkania, wykonawcy oraz wszyscy goście zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Podczas spotkania jasełkowego odbył się  też kiermasz, na którym można było kupić świąteczne stroiki przygotowane przez uczniów naszej szkoły.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, by spotkanie jasełkowe przebiegło w tak miłej i uroczystej atmosferze: uczniom i nauczycielom, którzy przygotowali jasełka; Radzie Rodziców za wielkie zaangażowanie w przygotowaniu i przebieg tego przedsięwzięcia; kierownictwu Domu Kultury w Zagórzu za udostępnienie sali.