Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Spotkanie wigilijne

W czwartek 22 grudnia 2022 roku spotkaliśmy się na tradycyjnej wigilii szkolnej.  W Domu  Kultury w Zagórzu zgromadzili się uczniowie klas od pierwszej  do ósmej oraz uczący w tym dniu nauczyciele.

Podczas spotkania wystawione zostały jasełka pt. „1:0 dla Nieba”. Pani Dyrektor złożyła życzenia świąteczne wszystkim zgromadzonym, było wspólne kolędowanie oraz łamanie się opłatkiem   i składanie życzeń. Nie obyło się bez tradycyjnego barszczu z uszkami oraz ryby. Po zakończenia spotkania uczniowie wraz z nauczycielami wrócili do szkoły.

Dziękujemy rodzicom z Rady Rodziców za aktywny udział w przygotowaniu   i przeprowadzeniu spotkania.

Podziękowania kierujemy też do kierownictwa Domu Kultury w Zagórzu za udostępnienie lokalu.