Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Podziękowania za pomoc przy remoncie korytarza w nowej części szkoły

W ostatnich dniach listopada  w naszej szkole odbył się remont górnego korytarza szkoły współfinansowany przez wolontariat pracowniczy działający przy firmie Coca –Cola. W tym roku odbyła się 11 edycja konkursu grantowego. Jest to konkurs wolontariacki polegający na zrealizowaniu grantu dla lokalnej społeczności pod hasłem „Masz pomysł na to, co należałoby poprawić w Twojej miejscowości? Znajdź lokalną organizację społeczną i zgłoście swoją inicjatywę!”. Akcja wspierać ma lokalne społeczności, lokalne inicjatywy środowiskowe, a także inicjatywy wspierające lokalnie aktywizację zawodową młodych ludzi i skierowana jest do wszystkich pracowników firmy.

Pracownicy, którzy widzą możliwość ulepszenia swojego środowiska, wsparcia konkretnych społeczności, czy też zorganizowania pomocnych akcji –  zgłaszają swoje własne projekty i jeżeli są one zasadne  – dostają środki na ich realizację. Właśnie w ten sposób, przy wspólnym udziale Dyrektora szkoły i pracownika firmy Coca-Cola p. Adrianny Michalskiej zrodził się pomysł na Kącik rekreacyjno-naukowy „RUSZ GŁOWĄ”który powstał na przełomie listopada i grudnia. Z projektu zostały zakupione nowe sofy wypoczynkowe, wielofunkcyjny stół do gier oraz farby do pomalowania ścian.

Rada Rodziców zaproponowała, aby prace remontowe wykonać we własnym zakresie, ponosząc jak najmniejsze koszty. Z budżetu szkoły został sfinansowany tylko zakup materiałów, natomiast większość  narzędzi  (taśmy, wałki, pędzle, folie, kuwety, drabiny, itd.) przynieśli ze sobą Rodzice, którzy również sami, bezpłatnie wykonali cały remont.

Dziękujemy Rodzicom za wszelką pomoc: sporządzenie projektu, malowanie, szpachlowanie, demontaż i ponowny montaż niektórych elementów, wykonanie dekoracji ściennych, ozdobnych tabliczek do sal. Dziękujemy Rodzicom, którzy aktywnie brali udział w pracach remontowych, jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni!

Na szczególne podziękowania zasługują Rodzice, którzy poświęcili swój wolny czas
i pracowali podczas remontu. Są to:

-Pani Magdalena Mikurda

-Pan Tomasz Stolarski

-Pan Marcin Pawlik

-Państwo Urszula i Rafał Kuśmiderowie

Dziękujemy również naszej absolwentce p. Adriannie Michalskiej za napisanie projektu i zdobycie środków potrzebnych na zakup wyposażenia.

DZIĘKUJEMY

Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zagórzu