Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

„Dzwonnik z Norte Dame”

Dzisiaj przedszkolaki wzięły udział w musicalu pt. ,,Dzwonnik z Notre Dame”. Była to piękna opowieść o garbatym Quasimodo, który pokonuje swój lęk przed otoczeniem, przełamując barierę samotności i odrzucenia. Spektakl urozmaicony był piosenkami oraz efektami świetlnymi.