Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Europejski Program Erasmus+

Wraz z początkiem ferii zimowych rozpoczął się ważny dla naszej społeczności czas. Przez ponad rok dziesięcioro nauczycieli będzie w różnych zakątkach Europy zdobywać wiedzę i doświadczenie, poznawać nowe metody i techniki pracy, uczyć się języków oraz doświadczać kultury i przyrody. Projekt jest realizowany i finansowany w ramach europejskiego programu Erasmus+. Jako pierwszy nowe kompetencje językowe (hiszpański) przez dwa tygodnie ferii zdobywał Maciej Klima. Dziękujemy naszemu partnerowi i organizacji goszczącej SMS Spanish Experience za wspaniałą współpracę, doskonałą atmosferę i inspirujące zajęcia. Gracias por su gran cooperación, excelente ambiente y clases inspiradoras. Szczegółowa relacja niebawem.