Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

II Ogólnopolski Konkurs Promujący Czytanie „CzytaMY” – etap szkolny.

W październiku 2022 roku nasza szkoła przystąpiła do II Ogólnopolskiego  Konkursu  Promującego  Czytanie „CzytaMY” zorganizowanego w ramach akcji Ratownicy Czytelnictwa przez Śląską Szkołę Ćwiczeń i Szkołę Podstawową nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach i objętym honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Katowice. Zadania konkursowe adresowane były do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych  i ponadpodstawowych a celem jego jest motywowanie do czytania współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży, promowanie głośnego czytania dzieciom oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych.

            Zadania podzielono na V kategorii odpowiednio do grup wiekowych. Od października do lutego nauczyciele uczący na pierwszych lekcjach czytali głośno uczniom krótkie fragment książki  wskazanej przez organizatora konkursu. Po przeczytaniu całości, uczniowie danej grupy wiekowej mieli do wykonania indywidualnie lub  grupowo pracę plastyczną, literacką, bądź nakręcenie krótkiego filmiku nawiązującego do treści przeczytanej książki.

            Przydzielono następujące zadania:

Kategoria I (dzieci przedszkolne) – wykonanie pracy plastycznej: „Moi  dziadkowie”,   po przeczytaniu książki Zofii Staneckej „Świat według dziadka”.

Kategoria II (klasy I – IV) – praca plastyczna  „Każdy ważny, każdy piękny, każdy przyjacielem”,  po przeczytaniu książki Krzysztofa Kochańskiego „Selfie ze stolemem” .

Kategoria III (klasy V -VI) – tematyka prac: „Dom ciepły, dom bezpieczny” – (film), „Dom – bezpieczna przystań” (praca literacka), wiersz dla babci/dziadka po przeczytaniu książki Barbary Stenki „Zostań sama       w domu”.

Kategoria IV (klasy VII – VIII) – tematyka  prac „Kochające serce zawsze jest młode” (praca literacka),  „Ta dzisiejsza młodzież…jaka jest?” (praca literacka, kolaż, film) po przeczytaniu książki Roksany Jędrzejewskiej – Wróbel „Stan splątania” .

            Na konkurs wpłynęło 56 prac plastycznych i 11 literackich. Komisja konkursowa oceniła prace i przyznała następujące miejsca:

Kategoria I (przedszkole):

1 miejsce – Anna Jachimczak

2 miejsce – Lilianna Basista

3 miejsce – Tomasz Biel

Kategoria II (klasy I -IV):

1 miejsce – Julia Kot

2 miejsce – Laura Giza

2 miejsce – Natalia Pawlik

3 miejsce – Zofia Boruc

Kategoria III (klasy V – VI wiersz dla babci/dziadka):

1 miejsce – Pola Frąś

2 miejsce – Magda Stolarska

3 miejsce  – Łucja Żak

Kategoria IV (klasy VII – VIII kolaż)

1 miejsce – Kamila Karecka i Weronika Kowalska

            Prace zwycięzców zostaną przesłane do organizatora konkursu i wezmą udział w drugim jego etapie.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenie w dalszej części konkursu.