Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Spektakl online „Plik i folder na tropie internetowych kłopotów” – DBI 2023

Uczniowie klasy IV – VI w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu wzięli udział w spektaklu „Plik i folder na tropie internetowych kłopotów”.

Plik i Folder to bohaterowie projektu, który jest wynikiem współpracy NASK z Grupą Artystyczną Zygzaki. Te dwie fikcyjne postaci wprowadzają dzieci w wirtualny świat, tłumaczą jego podstawowe pojęcia, ostrzegają przez czyhającymi w nim zagrożeniami oraz uczą, jak postępować w trudnych sieciowych sytuacjach.