Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

XVII Gminny Konkurs Języka Angielskiego.

Troje uczniów klasy ósmej brało dziś udział w XVII Gminnym Konkursie Języka Angielskiego. Test sprawdzał wiedzę leksykalno- gramatyczną uczestników. Wśród naszych reprezentantów najwyższy wynik uzyskała Lena Kuśmierczyk, zdobywając wyróżnienie.

Gratulujemy!