Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to ważny dzień w naszym kalendarium. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu przybliżyli swoim kolegom i koleżankom akcje charytatywne, które odbywają się u nas co roku. Zachęcili także do dołączenia do Klubu.