Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/23

Egzamin ósmoklasisty 2023 rok

  • 23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
  • 24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki,
  • 25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).

Wszystkie informacje na temat organizacji egzaminu ósmoklasisty dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103115717492

https://bip.cke.gov.pl/artykul/249/1745/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2023-r