Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Kurs „Metodyka nauczania języka angielskiego w klasach młodszych” w miejscowości Saint Julian na Malcie.

W dniach 14- 25 sierpnia 2023 r odbyłam kurs „Metodyka nauczania języka angielskiego w klasach młodszych” w miejscowości Saint Julian na Malcie. ETI to szkoła dla ludzi z różnych stron świata. Nasza grupa liczyła 11 osób, wśród nich byli nauczyciele, logopedzi i psycholodzy. Szkolenie miało formę praktycznych warsztatów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, Internetu, tablicy interaktywnej i innych materiałów audiowizualnych. Kurs ten wzbogacił moją wiedzę na temat nowoczesnych metod nauczania oraz zachęcił mnie do szerszego wykorzystania TIK. Wyjazd ten pozwolił mi także zdobyć nowe doświadczenia, poznać inną kulturę oraz nawiązać znajomości z doświadczonymi pedagogami, które mam nadzieję zaowocują dalszą współpracę między naszymi szkołami.