Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Europejski Tydzień Kodowania

W dniach 10-25 października na terenie całej Europy odbywa się akcja CodeWeek, czyli Europejski Tydzień Kodowania. Uczniowie klasy drugiej wykorzystują kodowanie na co dzień utrwalając przy tym wiadomości z różnych edukacji, rozwijając myślenie logiczne, planowanie, orientację w przestrzeni, tworzenie różnych strategii i ucząc się współpracy w zespole. U nas CodeWeek trwa cały rok… i świetnie się przy tym bawimy .