Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Biblioteka

PLAN I REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ZAGÓRZU

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

„Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie”

                                                                            Franciszek Bacon

Biblioteka szkolna stanowi dla uczniów i nauczycieli centrum informacji, daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia.
Użytkownikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele, pracownicy i absolwenci szkoły.

Biblioteka oferuje czytelnikom księgozbiór liczący ponad 4 tys. woluminów i zaprasza do odwiedzin od poniedziałku do piątku.

1.GODZNY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

PONIEDZIAŁEK – 8.00 – 13.00

WTOREK           –  8.00 – 13.00

ŚRODA               – 8.00 – 11.00

CZWARTEK        – 8.00 – 11.00

PIĄTEK                – 9.30 – 13.30

2. REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając do domu lub czytając na miejscu.

Czas pracy biblioteki dostosowany jest do tygodniowego planu zajęć lekcyjnych.

W bibliotece czytelnik może korzystać z wolnego dostępu do półek.

Nauczyciele i uczniowie mają możliwość korzystania z księgozbioru podręcznego podczas zajęć lekcyjnych za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko.

Jednorazowo wypożyczyć można 5 książek.

Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.  

W przypadku zmiany lub ukończenia szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

Istnieje możliwość wypożyczenia książek na okres wakacyjny.

W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i kulturalnie.

Wypożyczone książki należy szanować.

Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

3. PLAN PRACY  BIBLIOTEKI

PRACA PEDAGOGICZNA

  1. Rozwijanie kultury czytelniczej:

• prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych książek,

• pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych,                                               

• rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową,

• organizacja zajęć bibliotecznych,

• zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych,

• udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom i nauczycielom,

• współpraca z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych,

• współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności czytelniczej, informowanie o możliwości korzystania z zasobów bibliotek cyfrowych.

2. Organizacja konkursów szkolnych.

3.Przygotowanie wystawek i gazetek bibliotecznych promujących książkę, czytelnictwo i bibliotekę.

4. Udostępnianie zbiorów, wypożyczanie zbiorów, pomoc w wyborze literatury.

PRACE TECHNICZNE

1.Planowanie i sprawozdawczość:

• opracowanie rocznego planu pracy,

• prowadzenie statystyki dziennej i okresowej,

• opracowanie sprawozdania z pracy biblioteki,

• prowadzenie dokumentacji.

2. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów:

• zakup nowości,

• konserwacja zbiorów,

• selekcja książek zniszczonych, nieaktualnych.

3. Organizacja udostępniania zbiorów:

• prowadzenie księgi inwentarzowej i rejestru ubytków,

• opracowanie formalne zbiorów.

4. KĄCIK CZYTELNICZY

W kąciku czytelniczym prezentowane są nowości czytelnicze, rekomendacje literacki oraz książki tematycznie związane z ważnymi uroczystościami i wydarzeniami szkolnymi. Z książek tych mogą korzystać uczniowie podczas przerw i w czasie wolnym od zajęć. Oferta kącika jest aktualizowana na bieżąco.

5. CYFROWA BIBLIOTEKA

W dzienniku elektronicznym dostępny jest moduł e-biblio, który umożliwia uczniom przeglądanie i rezerwowanie książek znajdujących się w bibliotece szkolnej. Poniżej znajduje się instrukcja  i zasady korzystania z tego modułu.

KROK PO KROKU – instrukcja:

1. Zaloguj się do swojego konta w programie LIBRUS,

2. Najedź na zakładkę MODUŁY w górnym pasku,

3. Z wyświetlonej listy wybierz „e-biblio”,

4. Otwarte zostanie nowe okno z twoim kontem bibliotecznym, w polu szukaj wpisz nazwisko autora, tytuł lub inną informację dotycząca szukanej książki np.: tematykę (powieść obyczajowa, przygodowa, przyrodnicza, historyczna, baśnie, legendy i.t.p), możesz sprawdzić też lektury dla danej klasy rozwijając odpowiednią listę,

5. Po wydaniu polecenia ”szukaj” wyświetli się lista książek z krótkim opisem ( tytuł książki, autor, ilość książek do wypożyczenia i.t.p.),

6. Wybraną książkę możesz odłożyć na wirtualną półkę by zarezerwować ją później lub zrobić to od razu klikając ikonkę „rezerwuj”,

7. Otrzymasz informację o wysłaniu rezerwacji, naciśnij „ok”,

8. Jeśli rezerwacja zostanie zaakceptowana otrzymasz potwierdzenie. O jej akceptacji dowiesz się klikając na rezerwowaną przez siebie książkę, wyświetli się okno z informacją, że twoja rezerwacja została przyjęta bądź nie i ile czasu masz na odbiór książki w bibliotece jeśli została zarezerwowana.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu