Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Rekrutacja 2024/2025

Nabór do przedszkola, oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej
 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagórzu
na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagórzu ogłasza że zgodnie  z Zarządzeniem Nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 22 stycznia 2024 r. rekrutacja rozpocznie się od 26 lutego 2024 r.

Druki dotyczące rekrutacji można pobierać ze strony internetowej zespołu. Terminy rekrutacji podane są w dołączonych „Regulaminach Rekrutacji”.

Komplet dokumentów należy zapakować do jednej koperty z napisem
 „REKRUTACJA DO: ……………” i przekazać do sekretariatu szkoły.

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Wnioski złożone po terminie, a także wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji udziela sekretariat zespołu codziennie w godz. od 7:30 do 15:30. Kontakt telefoniczny- 12 2818 990

1. Rekrutacja do przedszkola (dotyczy nowo przyjętych dzieci) :

 1. wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Zagórzu  (dla dzieci od 3-6 lat)
 2. oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa do przedszkola
 3. oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
 4. oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w promieniu 3 km od przedszkola
 5. oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego dla osób fizycznych
 6. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 7. oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata

2. Kontynuacja wychowania przedszkolnego dotyczy dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szk. 2023/2024:

 1. deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w  Przedszkolu

3.  Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola dotyczy kandydatów zakwalifikowanych

 1. potwierdzenie woli  przyjęcia dziecka do przedszkola

4. Zapisy do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

 1. karta zapisu do klasy pierwszej

5. Rekrutacja do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

 1. wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
 2. oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej prowadzonej  przez  gminę Niepołomice
 3. potwierdzenie woli  przyjęcia dziecka do klasy pierwszej