Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zagórzu ogłasza nabór na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6 letnich oraz do klasy pierwszej w ramach rekrutacji uzupełniającej. Wnioski wraz z załącznikami znajdują się poniżej. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły.

Nabór do przedszkola, oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zagórzu na rok szkolny 2021/2022

Druki dotyczące rekrutacji można pobierać ze strony internetowej szkoły. Terminy rekrutacji podane są w dołączonym dokumencie „Szczegółowy harmonogram rekrutacji”.

Komplet dokumentów należy zapakować do jednej koperty z napisem „REKRUTACJA DO: …………………………………………” i przekazać do sekretariatu szkoły.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. od 8:00 do 15:00.

Kontakt telefoniczny- 12 2818 990.

1. Rekrutacja do Przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole ( dotyczy nowo przyjętych dzieci).

 1. szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szk.2021/2022
 2. wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Zagórzu 
 3. wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole
 4. oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa do przedszkola
 5. oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
 6. oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w promieniu 3 km od przedszkola
 7. oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego dla osób fizycznych
 8. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 9. oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata
 10. potwierdzenie woli  przyjęcia dziecka do przedszkola

2. Kontynuacja wychowania przedszkolnego w  przedszkolu  lub oddziale przedszkolnym w szkole .

 1. deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w  Przedszkolu
 2. deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole

3. Zapisy do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły).

 1. karta zapisu do klasy pierwszej

4. Rekrutacja do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły).

 1. wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
 2. oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej prowadzonej  przez  gminę Niepołomice
 3. potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej
Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu