Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

O nas

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu jest placówką edukacyjną, w skład której wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Przedszkole Samorządowe.

W szkole jest osiem oddziałów klasowych, a przedszkolu są 4 grupy w wieku od 3 do 6 lat.

Rekrutacja przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem, który zamieszczany jest na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego https://spzagorze.pl oraz w ciągu roku, w miarę wolnych miejsc. Przedszkole ma cztery piękne sale wyposażone w sprzęt multimedialny i różnorodne pomoce dydaktyczne oraz plac zabaw i ogródek owocowo- warzywno-kwiatowy.  

Szkoła posiada: 9 sal lekcyjnych,  salę gimnastyczną, boisko do piłki siatkowej, koszykowej, pracownię komputerową, bibliotekę oraz świetlicę czynną w godzinach porannych i popołudniowych.

Szkoła oferuje swoim uczniom naukę w kameralnych zespołach klasowych. Poza zajęciami obowiązkowymi odbywają się w naszej szkole zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Są to zarówno zajęcia rozwijające, takie jak: kółko biologiczno-chemiczne,  kółko teatralne, chórek, trening twórczości, zajęcia matematyczne, jak i zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne  czy rewalidacyjne.

Na terenie szkoły organizowane są rozmaite konkursy przedmiotowe, artystyczne, sportowe, dające dzieciom szanse na wszechstronny rozwój.

Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.

Ważną rolę w życiu szkoły odgrywają: Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców.

Aby nasza placówka działała na miarę XXI w. staramy się o ciągłe rozwijanie infrastruktury: nowoczesne boisko, dobrze wyposażone sale lekcyjne, plac zabaw.

Środki na doposażenie pozyskujemy również z projektów zewnętrznych. O naszej działalności informujemy za pomocą strony internetowej i  fanpage’a na Facebooku.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zagórzu funkcjonuje w następujących godzinach:

Przedszkole– 7.00-17.00

Szkoła -8.00-15.20

Świetlica– 7.00-8.00 i po zakończonych lekcjach do 16.30

Sekretariat– 7.30-15.30

tel. 12 2818-990

mail: szkola@spzagorze.nazwa.pl