Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Rada Rodziców

SZKOLNA RADA RODZICÓW
Urszula Kuśmider przewodnicząca
Daniel Karski zastępca
Katarzyna Fibich – Łysek sekretarz
Katarzyna Musiał skarbnik
PRZEDSZKOLNA RADA RODZICÓW
Monika Biel przewodnicząca
Sylwia Pieprzyca zastępca
Rafał Kuśmider skarbnik
Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu