Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Projekty i programy

PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

Czytam z klasą.
Uniwersytet Dzieci.
Zdrowo jem, więcej wiem – Fundacja BOŚ Czyściochowe przedszkole
English Binds People Together.
Projekt wymiany maili między uczniami klas 7 i 8 z różnych szkół w Polsce .
A postcard from a pen pal – Pocztówka od przyjaciela, Tradycyjnie wysyłane pocztówki.
XV edycja programu nauki słownictwa InstaLing w klasach 4-8.
Piękna Nasza Polska Cała
Lepsza szkoła.
Działaj z impetem
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Cyfrowa szkoła
Z kulturą mi do twarzy
Być jak Ignacy
Razem na Święta
Międzynarodowy projekt dla uczniów 4-8 integrujący uczniów i nauczycieli języka angielskiego w ramach którego organizowane są wspólne lekcje on-line
„Welcome to Poland, welcome to Europe”
Uczestnicy projektu wspólnie będą poznawać atrakcje turystyczne w wybranych krajach europejskich oraz w Polsce, zaprzyjaźnią się z mapą Europy oraz wypracują materiały do lekcji krajoznawczych w języku angielskim. Zostaną opracowane ciekawe ćwiczenia utrwalające słownictwo, atrakcje i kraje Europy.  Uczniowie poznają swoich rówieśników ze szkół partnerskich korzystając z bezpiecznych narzędzi TIK.