Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Kalendarz

          Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2020/2021

TerminZadanie
1 września 2020 r.Rozpoczęcie roku szkolnego
21-25.09.2020r.Spotkanie z Radą Rodziców
14-18 września 2020 r.Pierwsze zebranie z rodzicami
9 września 2020r.Ślubowanie klas I
14 października 2020 r.Święto KEN – dzień wolny od zajęć dydaktycznych; wyłącznie opieka w ramach świetlicy.
1 listopada 2020 r.Wszystkich Świętych
10 listopada 2020r.Święto Szkoły
11 listopada 2020 r.Narodowe Święto Niepodległości
23-27 listopada 2020r.Zebranie z rodzicami
30 listopada 2020 r.Andrzejki szkolne – w klasach
4 lub 7 grudnia 2020 r.Mikołajki klasowe
22 grudnia 2020 r.Jasełka szkolne
22 grudnia 2020 r.Wigilia szkolna
23 grudnia 2020 r. – 6 stycznia 2021 r.Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2021 r.Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)
18-22 stycznia 2021 r.Wystawianie ocen śródrocznych
28 stycznia 2021 r.Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
1-5 lutego 2021 r.Zebranie z rodzicami
15–28 lutego 2021 r.Ferie zimowe
marzec 2021Rekolekcje szkolne
01–06 kwietnia 2021 r.Wiosenna przerwa świąteczna
19-22 kwietnia 2021r. Zebranie z rodzicami
1 maja 2021 r.Święto Pracy
2 maja 2021 r.Dzień flagi
3 maja 2021 r.Święto Konstytucji 3 Maja
25-27 maja 2021Egzamin ósmoklasisty
1 czerwca 2021 r.Uroczystości związane z Dniem Dziecka, Dzień sportu
1-4 czerwca 2021 r.Wybory do samorządu uczniowskiego
03 czerwca 2021 r.Boże Ciało
04 czerwca 2021 r.Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Czerwiec 2021r.Dzień Rodziny
Do 24 maja 2021 r.Informacja o zagrożeniach
Do 4 czerwca 2021r.Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych
1 2-17 czerwca 2021 r.Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych
17 czerwca 2021 r.Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
25 czerwca 2021 r.Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych
28 czerwca 2021 r.Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej
25–31 sierpnia 2021 r.Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu