Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Kalendarz

          Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2023/2024

TerminZadanie/ odpowiedzialny
4 września 2023 r.Rozpoczęcie roku szkolnego w tym udział pocztu sztandarowego we mszy św. w kościele w Staniątkach 
20 września 2023 r.Obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę- apel szkolny
19 września 2023 r.Zebrania z rodzicami- dyrektor/wychowawcy
20 września 2023 r.Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
Trzeci weekend września 2023 r.Sprzątanie świata
26 września 2023 rEuropejski Dzień Języków
29 września 2023 r. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
30 września 2023 r.Dzień Chłopaka
13 października 2023 r.Ślubowanie klasy I , uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej 
6 – 10 listopadaTydzień Walki z  Otyłością, Dzień Zwalczania Cukrzycy
8 listopada 2023 r.Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania 
10 listopada 2023 r.Akademia z okazji święta Niepodległości 
13 listopada 2023 r.Narodowe Święto Niepodległości- wieczornica patriotycznaZebrania z rodzicami
11 listopada 2023 r.Udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości
17 listopada 2023r.Pasowanie na przedszkolaka Dzień Tabliczki mnożenia 
20 listopada 2023 r.Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
25 listopada 2023 r.Dzień Pluszowego Misia 
28 listopada 2023 r.Międzynarodowy  Dzień bez Zakupów 
29 listopada 2023 r.Andrzejki 
4 grudnia 2023 r.Dzień Górnika 
5 grudnia 2023 r.Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
6 grudnia 2023 r.Mikołajki szkolne
14 grudnia 2023 r.Zebrania z Rodzicami (kiermasz świąteczny)
16 grudnia 2023 r.Jasełka szkolne  
21 grudnia 2023 r.Wigilia szkolna
23 grudnia 2023 r.–1 stycznia 2024 r.Zimowa przerwa świąteczna
styczeń  2024 r.Bal karnawałowy 
22 stycznia 2024 r.Przedszkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka (21 i 22 stycznia)
do 23 stycznia 2024 r.Wystawianie ocen śródrocznych
25 stycznia  2024 r.Zebranie klasyfikacyjne i podsumowujące rady pedagogicznej
12.02–25.02.2024 rFerie zimowe
6 lutego 2024 r.Dzień Bezpiecznego Internetu 
9 lutego 2024 r.Szkolne walentynki Samorząd Uczniowski 
14 lutego 2024 r.Walentynki 
5-9 lutego 2024 r. Tydzień Języka Polskiego, W. Dziadkiewicz, A. Trela
27 lutegoMiędzynarodowy Dzień walki z Depresją 
8 marca 2024 r.Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet (8 marca
14 marca 2024 r. Dzień Liczby Pi 
marzec 2024 r.Rekolekcje szkolne
21 marca 2024 r.Obchody pierwszego dnia wiosny (21 marca) i Międzynarodowy Dzień Poezji 
22 marca 2024 r.Światowy Dzień Wody 
25 marca 2024 r.Zebrania z rodzicami, kiermasz świąteczny
27 marca 2024 r.Międzynarodowy Dzień Teatru 
28 marca–2 kwietnia 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
7 kwietnia 2024 r.Światowy Dzień Zdrowia 
22 kwietnia 2024 r.Dzień Ziemi 
29-30 kwietnia 20234 r.Dni  wolne od zajęć dydaktycznych
1 maja 2024 r.Święto Pracy- dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2 maja 2024 r.Dzień flagi – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja 2024 r.Święto Konstytucji 3 Maja- Udział pocztu sztandarowego w obchodach gminnych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
8 maja 2024 r.Święto Konstytucji 3 Maja 
9 maja 2024Zebrania z rodzicami
14-16 maja 2024 r.Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
maj 2024Audycja muzyczna połączona z wernisażem prac plastycznych 
24 maja 2024 r.Przedszkolne uroczystości związane z Dniem Rodziny
maj/czerwiec 2024XXIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
17 czerwca 2024 r.Uroczystości związane z Dniem Dziecka – Dzień sportu
7 czerwca 2024 r.Uroczystości związane ze świętem 120- lecia  szkoły
30 maja  2024 r.31maja 2024 r.Boże Ciało – dni wolne od zajęć dydaktycznych
18 czerwiec 2024 r.Wybory do samorządu uczniowskiego
10 czerwca  2024 r.Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych
10 – 14 czerwca 2024 r.Przeprowadzenie procedury podwyższania ocen przewidywanych
14 czerwca 2024 r.Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych
17 czerwca  2024 r.Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
21 czerwca 2024 r.Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczychPożegnanie VIII klasy 
28 czerwca 2024 r.Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego- wychowawcy oddziałów przedszkolnych
26 sierpnia 2024 r.Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej