Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Grono pedagogiczne

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Zagórzu

mgr Joanna Hytroś

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagórzu

mgr Renata Mikler

Pedagog:

mgr Maciej Klima

Pedagog specjalny:

mgr Magdalena Machał

Psycholog:

mgr Monika Knichalla – Basaj

Logopeda:

mgr Wiesława Dziadkiewicz

mgr Karolina Borowiec / mgr Kamila Szuba

Wychowanie przedszkolne:

mgr Paulina Garycka

mgr Ewelina Bułatowicz

mgr Natalia Górecka

mgr Justyna Golarz

mgr Karolina Borowiec

mgr Laura Rzepka

mgr Marzena Klima

mgr Urszula Kędziora

mgr Justyna Cieśla

mgr Elżbieta Jaroś

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Sabina Bugiel

mgr Dorota Kuśmierczyk

mgr Renata Mikler

Nauczanie przedmiotowe

Język polski

mgr Aneta Trela

mgr Wiesława Dziadkiewicz

Język angielski

mgr Agnieszka Frąś

mgr Sabina Bugiel

Język niemiecki/ Świetlica

mgr Magdalena Obłoza

Matematyka

mgr Aneta Szczudło

mgr Joanna Hytroś

Historia/ Wiedza o społeczeństwie

mgr Agnieszka Basista / dr Renata Kułakowska – Zadęcka

Przyroda /Geografia / Świetlica

mgr Anna Stawarz

Biologia/ Chemia

mgr Zbigniew Gawliński / mgr Paulina Satała

Fizyka /Edukacja dla bezpieczeństwa/ Świetlica

mgr Agnieszka Boczar

Muzyka /Plastyka/ Świetlica

mgr Wiesław Hytroś

Technika/ Informatyka

mgr Anna Lorek – Bera

Wychowanie fizyczne

mgr Grażyna Fraś

Wychowanie do życia w rodzinie/ Świetlica/Doradztwo zawodowe

mgr Maciej Klima

Religia

ks. Grzegorz Kurpias

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne/ Zajęcia rewalidacyjne

mgr Dorota Kuśmierczyk

Biblioteka

mgr Robert Szymura