Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Grono pedagogiczne

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Zagórzu

mgr Joanna Hytroś

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagórzu

mgr Renata Mikler

Pedagog:

mgr Maciej Klima

Psycholog:

mgr Dorota Czechowicz

Logopeda:

mgr Wiesława Dziadkiewicz

mgr Karolina Tytro

Wychowanie przedszkolne:

mgr Bożena Kamisińska

mgr Paulina Garycka

mgr Ewelina Gajda

mgr Natalia Górecka

mgr Justyna Golarz

mgr Karolina Tytro

mgr Laura Rzepka

mgr Katarzyna Miękina

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Sabina Bugiel

mgr Dorota Kuśmierczyk

mgr Renata Mikler

Nauczanie przedmiotowe

Język polski

mgr Aneta Trela

mgr Wiesława Dziadkiewicz

Język angielski

mgr Agnieszka Frąś

mgr Małgorzata Grodowska

Język niemiecki/ Świetlica

mgr Magdalena Obłoza

Matematyka

mgr Aneta Szczudło

mgr Joanna Hytroś

Historia/ Wiedza o społeczeństwie/ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne/ Zajęcia rewalidacyjne

mgr Agnieszka Basista

Przyroda /Geografia /Doradztwo zawodowe/ Świetlica

mgr Anna Stawarz

Biologia/ Chemia

mgr Zbigniew Gawliński

Fizyka /Edukacja dla bezpieczeństwa/ Świetlica

mgr Agnieszka Boczar

Muzyka /Plastyka/ Świetlica

mgr Wiesław Hytroś

Technika/ Informatyka

mgr Anna Lorek – Bera

Wychowanie fizyczne

mgr Grażyna Fraś / mgr Krzysztof Ura

Wychowanie do życia w rodzinie/ Świetlica

mgr Maciej Klima

Religia

ks. Wojciech Strzelecki

Biblioteka

mgr Robert Szymura

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu