Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Innowacje pedagogiczne

  • Innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji regionalnej: „Cudze chwalicie, swego nie znacie…Moja mała ojczyzna”

Poprzez innowację pedagogiczną „Cudze chwalicie, swego nie znacie…Moja mała ojczyzna” dzieci poznają tradycje, zwyczaje, zabytki, ważne miejsca i wartości kulturowe swojego regionu.
Realizacja zadań odbywa się  poprzez  szereg prowadzonych zajęć o tematyce regionalizmu oraz czynności praktyczne: wycieczki, wyjścia,  konkursy, quizy, uczestnictwo w warsztatach, wywiady, spotkania z „ciekawymi” ludźmi.
Dzieci są zachęcane do zbierania informacji o swojej rodzinie, uczą się tańców regionalnych, poznają folklor oraz obrzędy ludowe związane z różnymi świętami i porami roku.
W ramach podejmowanych działań zajęcia odbywają się we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami działającymi na naszym terenie.
Główne założenia innowacji to przede wszystkim budzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do swojego regionu, kształtowanie poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich „małą Ojczyzną” .

Opiekun: Paulina Garycka