Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Projekty międzynarodowe

Projekt Erasmus + „Przygotujmy się”

Projekt jest pierwszym elementem długofalowego planu rozwoju naszej szkoły. Jego celem było przygotowanie językowe, metodyczne, organizacyjne i kulturowe nauczycieli i pracowników do podjęcia działań międzynarodowych taki jak projekty, wymiany, obserwacje. Odbyło się to przez:

  • doskonalenie umiejętności językowych kadry zarówno w języku angielskim jak i innych językach europejskich
  • poznanie i wdrożenie nowoczesnych metod pracy;
  • poznanie innych kultur europejskich.

Mobilności kadry

Kurs w Limassol

Przygoda na Cyprze

Kurs językowy na Cyprze

Kurs języka włoskiego na Sycylii

Kurs „Metodyka nauczania języka angielskiego w klasach młodszych” na Malcie

Wydarzenia

Dzień Europejski

Publikacje

Nowoczesne metody i formy w edukacji