Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Dzień Europejski

Dziś zaczynamy zasłużony odpoczynek podczas ferii zimowych, jednak na chwilę cofniemy się do poprzedniego tygodnia, w którym działo się bardzo dużo. Głównym wydarzeniem był środowy (07. 02) Dzień Europejski. Każda klasa prezentowała wylosowany kraj na trzy sposoby: w formie gazetki ściennej, podczas przedstawienia na sali gimnastycznej oraz jako ekspozycja w swojej pracowni. W każdej z kategorii wyłoniliśmy klasy które najlepiej wywiązały się z tych zadań. Należy jednak podkreślić ogromne zaangażowanie i entuzjazm całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli, który towarzyszył przygotowaniom i obchodom naszego europejskiego święta. Bardzo za nie dziękujemy. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali ogłoszeni w piątek (09. 02): gazetka ścienna – klasa III, występ na sali gimnastycznej – klasa V, ekspozycja w pracowni – klasa III; prezentacja multimedialna (konkurs indywidualny) – Zuzanna Kowalska. Obchody Dnia Europejskiego były podsumowaniem naszego projektu Erasmus +. Przygotujmy się!