Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

11 listopada

Tym razem klasa druga przypominała sobie historię Polski związaną z odzyskaniem niepodległości. Uczniowie układali oddzieloną wcześniej mapę Polski oraz długą linię złożoną ze 123 kartoników z liczbami, co pomogło im zrozumieć na jak długo Polska utraciła wolność. Przypomnieliśmy też sobie życiorys Marszałka Józefa Piłsudskiego, który jest patronem naszej szkoły.