Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Adopcja Serca – Gwiazdka Dla Navelie

Co roku nasza szkoła wspiera edukację dzieci z Kamerunu, które pozbawione są podstawowych przyborów szkolnych.W tym trudnym czasie, jakim jest pandemia nie zapomnijmy o naszej podopiecznej Navelie i pomóżmy jej kontynuować edukację.

Aby pomóc wystarczy wpłacić na zrzutkę: https://liblink.pl/gfcWAgBwNE

Dziękujemy za wsparcie! Szkolny Klub Wolontariatu.