Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Pen Pal Project

W październiku uczniowie klas 4-7 rozpoczęli projekt wymiany pocztówek w języku angielskim #PenPalProject ze szkołami w Gliwicach i Barcinku. Współpraca zakładała, że uczniowie będą do siebie pisali w sposób tradycyjny…rzeczywistość zweryfikowała nasze plany. W ten sposób powstały bardzo kreatywne pocztówki, które przekazaliśmy w formie padleta: https://padlet.com/afras1/fo45rk2dm337mn44 oraz https://padlet.com/afras1/b8wv81rcurwm6rao