Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Dzień Górnika

Dzisiaj dzieci z wszystkich grup przedszkolnych obchodziły Dzień Górnika. Poznały ciężką pracę górnika, legendę o Skarbniku oraz historię Świętej Barbary, opisywały tradycyjny strój górniczy, oglądały film oraz malowały węglem podziemne korytarze kopalni.