Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Młodzieżowa Rada Miejska

Adam Kurpios został naszym przedstawicielem w Młodzieżowej Radzie Miasta i Gminy. Wczoraj z rąk Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice otrzymał zaświadczenie o wyborze na radnego oraz złożył ślubowanie. Owocnej pracy Adamie!