Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

WYNIKI KONKURSU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ

Na konkurs zorganizowany przez bibliotekę szkolną  wpłynęło 38 prac uczniów z klas I-III.

Rywalizacja odbywała się  w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej. Zadaniem uczestników w części literackiej było napisanie listu, w którym zachęcą do przeczytania wybranej książki, a w części plastycznej wykonanie ilustracji.

Poniżej podana jest lista zwycięzców.

KONKURS LITERACKI:

1 miejsce – Leonard Kuśmider

2 miejsce – Sebastian Woś

3 miejsce – Julian Nowak

Wyróżnienia: Natalia  Strojek, Zuzanna Kęsek, Magdalena Czop, Konrad Ucisko, Filip Jaroś.

KONKURS PLASTYCZNY:

1 miejsce – Magdalena Czop

2 miejsce – Stanisław Gmyz

3 miejsce – Piotr Skotak

Wyróżnienie – Nikodem Kuśmider

Gratuluję zwycięzcom, dziękuję nauczycielom pracującym w komisjach konkursowych oraz wychowawcom klas I-III.

Robert Szymura