Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Akcja „Sprzątanie świata”

W pierwszej połowie października nasza szkoła brała udział w Akcji „Sprzątanie Świata”. Poszczególne klasy wraz z opiekunami (w zależności od warunków pogodowych) wychodziły w wyznaczonych wcześniej kierunkach w celu zbierania odpadów.

Najmłodsze klasy sprzątały teren wokół szkoły (boisko szkolne, chodniki, parkingi) natomiast starsze klasy „zwiedzały” okoliczne łąki, pola, lasy, tereny nad rzeką. Znaleziono wiele nielegalnych składowisk śmieci. Odpady segregowano-najwięcej było szkła oraz opakowań sztucznych.

Tegoroczna  akcja kolejny raz stanowiła dla naszych uczniów niepowtarzalną lekcję ekologii oraz uświadomiła nam wszystkim jak ważne jest dbanie o ochronę środowiska!