Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji, Szkolny Klub Wolontariatu przybliżył wszystkim uczniom akcje charytatywne przeprowadzane w szkole. Wszyscy darczyńcy otrzymali odznaki oraz słodki poczęstunek . Zachęcamy do włączania się w akcje!