Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

XVIII Gminny Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim

W XVIII Gminnym Konkursie Recytatorskim w Języku Angielskim uczniowie naszej szkoły zdobyli czołowe miejsca. W kategorii klas I-III: Nikodem Kuśmider I miejsce. W kategorii klas IV-V: Pola Frąś i Leonard Kuśmider I miejsce Gratulacje!