Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Dzień marchewki

Wczoraj w przedszkolu obchodziliśmy dzień marchewki. Celem tego dnia było promowanie spożywania warzyw i owoców. Nie zabrakło tematycznych zabaw ruchowych, prac plastycznych i pysznego soku marchewkowego.