Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Odwiedziny Ochotniczej Straży Pożarnej

„Jedzie, jedzie straż pożarna, do pożaru jedzie. Jedzie, jedzie straż pożarna, wóz strażaków wiezie. Kiedy będę taki duży , też chcę być strażakiem. Gasić pożar to zadanie jest nie byle jakie.”

W dniu wczorajszym przedszkolak odwiedziły Ochotniczą Straż Pożarną w Zagórzu. Dzięki uprzejmości pracujących tam strażaków poznały specyfikę ich pracy, oraz miały okazję oglądać przedmioty użyteczne w ich pracy. Dzieci wchodziły do samochodów strażackich oraz zwiedzały remizę, ale największą frajdę sprawiły im ćwiczenia gaśnicze .

Dziękujemy

#OchotniczaStrażPożarnaZagórze !!