Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

„Wieża do nieba”

Wczoraj nasze przedszkolaki miały możliwość oglądania przedstawienia „Wieża do nieba” w wykonaniu Teatru Eden. Byliśmy świadkami życia królowej, która uważała siebie za najważniejszą, najlepszą, przez co chciała górować nad innymi. Dzieci przekonały się, że bycie „pępkiem świata” nie prowadzi do niczego dobrego i że nikt nie może stawiać siebie nad innymi, gdyż każdy jest jednakowo ważny.