Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Pożegnanie ósmoklasistów.

Dziś na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego. Po oficjalnej części uczniowie klasy siódmej w krótkim i humorystycznym programie artystycznym pożegnali swoich kolegów i koleżanki z klasy ósmej, którym wręczyli również upominki. Kolejną częścią naszego spotkania było wręczenie przez p. Dyrektor i wychowawców klas pochwał oraz listów gratulacyjnych dla uczniów z najwyższymi wynikami w nauce. Rozdano także nagrody i dyplomy za konkursy odbywające się w ciągu roku szkolnego. Tytuł prymusa szkoły przyznano dwóm uczennicom- Lenie Kuśmierczyk z klasy ósmej oraz Magdzie Stolarskiej z klasy piątej. Dziewczęta osiągnęły średnią ocen 6.0.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.