Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Akcja „Sprzątanie Świata”

We wrześniu, kolejny już raz nasza szkoła przyłączyła się do ogólnonarodowej Akcji-SPRZĄTANIE ŚWIATA . Poszczególne klasy wraz z nauczycielami wyruszyły w teren aby zbierać odpady oraz pomóc w likwidacji tzw. dzikich składowisk odpadów. Wydarzenie to było świetnym przykładem dla naszych uczennic i uczniów, pokazującym jak należy szanować przyrodę czyli naszą planetę, która jest wspólnym dobrem nas wszystkich. Mamy nadzieję, że ta lekcja ekologii przyniesie pozytywne efekty na długi czas.