Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Akcja „Sprzątanie Świata”

We wrześniu, kolejny już raz nasza szkoła przyłączyła się do ogólnonarodowej Akcji-SPRZĄTANIE ŚWIATA . Poszczególne klasy wraz z nauczycielami wyruszyły w teren aby zbierać odpady oraz pomóc w likwidacji tzw. dzikich składowisk odpadów. Wydarzenie to było świetnym przykładem dla naszych uczennic i uczniów, pokazującym jak należy szanować przyrodę czyli naszą planetę, która jest wspólnym dobrem nas wszystkich. Mamy nadzieję, że ta lekcja ekologii przyniesie pozytywne efekty na długi czas.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu