Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Dzień Chłopaka

Przedszkolaki świętowały ostatnio Dzień Chłopaka. Dziewczynki zrobiły piękne laurki i prezenty dla swoich kolegów. Nie obyło się bez wspólnych tańców i zabawy. Na wszystkie dzieci czekał pyszny poczęstunek.