Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Pasowanie na czytelnika.

13 października 2023 roku odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów pierwszej klasy. Po zapoznaniu z regulaminem i zasadami korzystania z biblioteki szkolnej, uczniowie złożyli ślubowanie i otrzymali kart czytelnika oraz pamiątkowe dyplomy.