Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Szkoła Pamięta

W ramach akcji Szkoła Pamięta przedszkolaki ozdobiły znicz, zrobiły w ramach podziękowania serduszko, które umieściły w zniczu oraz malowały portrety ważnych postaci. Dwa znicze palą się przy tablicy pamiątkowej i pod dębem.
#SzkołaPamięta