Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Pasowanie na przedszkolaka

„Co tu gadać, co tu kryć. PRZEDSZKOLAKIEM fajnie być!” W naszym przedszkolu odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. Dzieci pięknie się zaprezentowały i z radością zostały przyjęte do grona przedszkolaków, czego symbolem było dotknięcie magiczną kredką przez Panią Dyrektor.