Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Mikołaj w przedszkolu

W tym roku do naszych grzecznych przedszkolaków św. Mikołaj dotarł już 5 grudnia, gdyż nie mógł się doczekać spotkania z nimi. Dzieci zaśpiewały mu piosenki a w zamian zostały obdarowane pięknymi prezentami!