Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Święto wolontariuszy

Razem możemy więcej! 5 grudnia to święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie. W naszych grupach przedszkolnych wykonaliśmy plakaty i przypomnieliśmy sobie ideę wolontariatu. Dzieci z sercem angażują się w akcje prowadzone na terenie naszej placówki. Zachęcamy do dalszego wspierania potrzebujących.