Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Christmas cracker

Christmas cracker to tradycyjny element przyjęć i obiadów bożonarodzeniowych w Wielkiej Brytanii. Przypomina duży cukierek, a w środku kryje niespodziankę, najczęściej żart, coś słodkiego i papierową koronę. Dziś uczniowie klasy 5 wykonali je na zajęciach rozwijających z języka angielskiego.