Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

XVI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

20 grudnia odbył się XVI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Poziom występów był bardzo wysoki, a nasi uczniowie zaprezentowali się wspaniale, zajmując czołowe miejsca.

I miejsce zajął zespół wokalno- instrumentalny

II miejsce solista Nikodem Korba z klasy drugiej

III miejsce chórek szkolny z klas I-III

Serdecznie gratulujemy!