Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

„Badam, widzę, czuję, czyli doświadczam i eksperymentuję”

W pierwszym semestrze w grupach: motylki i pszczółki realizowana była innowacja pedagogiczna pt. „Badam, widzę, czuję, czyli doświadczam i eksperymentuję”. Zostały zrealizowane tematy: Kolory tęczy, Prąd z cytryny, Wędrujące kolory, Śniegologia. Dzieci usprawniały motorykę małą , rozwijały koncentrację uwagi, myślenie przyczynowo-skutkowe, rozwijały mowę poprzez wyciąganie wniosków, rozbudzały zaciekawienie światem i nauką, poznały stany skupienia wody, zapoznały się z zasadmi obchodzenia się z prądem. Eksperymenty przeprowadzane są z pakietem #smartbeeclub .

W kolejnym semestrze innowacja będzie kontynuowana.