Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

120-lecie szkoły

Rok szkolny 2023/ 2024 jest dla naszej społeczności szczególny. Obchodzimy 120-lecie powstania naszej szkoły. W związku z rocznicą podjęliśmy szereg projektów, których wyniki chcielibyśmy tutaj zaprezentować.

120 absolwentów na 120-lecie

Wywiady