Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

ZAELEKTRYZOWANI

W poniedziałek 30.10.2023r. w naszej szkole odbyły się warsztaty, które ZAELEKTRYZOWAŁY NAUKĄ uczniów – najpierw klas V – VIII, a później klas I – IV. Prowadzący zademonstrował doświadczenia dotyczące właściwości powietrza oraz tworzących go gazów. Dowiedzieliśmy się: jak otrzymać wodór i czy jest on palny, jak wpływa ciekły azot na różne przedmioty, jak zmienia się nasz głos pod wpływem helu. W wykonaniu eksperymentów uczestniczyli również uczniowie, wielu z nich wykazało się wiedzą z dziedziny chemii i fizyki.

Dziękujemy grupie Zaelektryzowani za ciekawy pokaz, który udowodnił, że nauka nie musi być nudna!