Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Szkoła Pamięta

W tym szczególnym czasie pamięć o tych, którzy odeszli jest bardzo ważna dla całej społeczności naszej szkoły. Przypominamy uczniom o postawie szacunku i wartościach tradycji.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili groby tych, którzy zapisali się w naszej historii.

Uczniowie klas I-III złożyli wieńce i zapalili znicze w miejscach pamięci przy naszej szkole.

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowując jesienne bukiety i wieńce, włączyli się w akcję

#SzkolaPamieta