Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Wieczornica Patriotyczna

W poniedziałkowy, listopadowy wieczór odbyła się wieczornica przygotowana przez uczniów naszej szkoły. Wspólnie odbyliśmy podróż przez XX wiek, od chwili odzyskania niepodległości przez Polskę, aż do czasów współczesnych. Wspomnienia minionych czasów przeplatały się z pieśniami patriotycznymi.