Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach

W poniedziałek, 20.11.2023 roku, uczniowie należący do chóru szkolnego zaprezentowali mieszkańcom DPS-u program artystyczny „Z pieśnią przez wieki”. Złożyły się na niego pieśni i wiersze patriotyczne, które na przestrzeni dziejów zagrzewały Polaków do walki o niepodległość, podtrzymywały wiarę i nadzieję w jej odzyskanie . Uczniowie zaprezentowali m.in. „Warszawiankę”, „Rotę”, Rozkwitały pąki białych róż”, „Szarą piechotę”, O, Panie, któryś jest na niebie”, „Mury”, „Żeby Polska była Polską”. Do śpiewu z chórem szkolnym włączali się mieszkańcy i opiekunowie Domu Pomocy.

Nasz program spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów i dostarczył im wielu wzruszeń. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania naszego występu oraz mieszkańcom i personelowi Pomocy za miłą atmosferę.
Kolejną wizytę w DPS-ie w Staniątkach złożymy z programem kolęd.
Do zobaczenia.